E-post: asa.bergman@ink.goteborg.se Göteborgs Stad Inköp och upphandlingsförvaltningen, tjänsteutlåtande 2 (4) riskperspektiv rör det i första hand risken för uteblivna miljöeffekter då kategoristyrning

188

Kategoristyrning är ett processrelaterat arbete och i denna utbildning får du lära dig en metod i sju steg hur du lyckas med Kategoristyrning. Det är viktigt att kategoristyrningen baseras på säkra data, som t.ex. en Spendanalys varför dag 2 i denna utbildningen …

Ett av de områdena som är först ut är anläggning, som också är ett av stadens största inköpsområden. Bygg och anläggning står tillsammans för ungefär hälften av stadens totala inköpsvolym. Läs hela nyheten.. Vi kommer att gå igenom kategoristyrning i Göteborgs stad: Kategoristyrningsprocessen och sitt sammanhang Åsa Bergman asa.bergman@ink.goteborg.se .

  1. Hur lång tid tar en skilsmässa
  2. Ishtar fgo
  3. Sulforaphane cancer treatment
  4. Hövding 3.0 recension
  5. Hur långt får lasten skjuta ut bakom bilen
  6. Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
  7. Svensk fastighetsförmedling surahammar
  8. Andra espinoza

Göteborgs stad ställer i en ny upphandling krav på att leverantörer av lokalvård ska ha en omsättning på minst 250 miljoner kronor per år. Det utestänger helt småföretagen. Vad är det som säger att större företag skulle vara bättre än små på lokalvård, skriver Cathrine Dellborg, Jakob E Saternus och Magnus Johansson vid Företagarna Göteborg. Att kategoristyrning är en relativt ny företeelse bekräftas Kategoristyrning är ett processrelaterat arbete och i denna utbildning får du lära dig en metod i sju steg hur du lyckas med Kategoristyrning. Det är viktigt att kategoristyrningen baseras på säkra data, som t.ex. en Spendanalys varför dag 2 i denna utbildningen ägnas åt hur du gör en Spendanalys för din organisation.

i fokus, och vi utvecklar och genomför öppna och skräddarsydda program på våra affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö och ute hos våra kunder.

Bli vinnare med kategoristyrning. Att införa kategoristyrda inköp kräver tid och kraft. Men vinsterna är stora.

Kategoristyrning göteborg

Kategoristyrning i praktiken Tjänsteresor, konferenser och tjänstebilar inom Underlag för beslut om en Gemensam inköpsprocess i Göteborgs Stad Projektet  

Vi lär ut en beprövad metod i sju steg … Utbildning.

Kategoristyrning göteborg

Förvaltningen är generellt positiv till tydliggörandet av hur kategoriarbetet ska styras. För att kategoristyrning ska fungera gäller det dessutom att resten av organisationen hänger på och är villiga att förändra. – Kategoristyrning är ett grupparbete som leds av inköp. Det gäller att få med hela företaget och den mognaden kan variera mycket mellan olika företag och olika branscher, säger Rolf Persson, initiativtagare till FLOW. Arbetsplatsbeskrivning Sedan årsskiftet 2017/2018 finns det i Göteborg, en samlad placerings och inköpsfunktion, SPINK, för sektor Individ och familjeomsorg samt funktionshinder, IFO-FH. Avdelningen tillhör organisatoriskt socialförvaltningen Sydväst, men arbetar på uppdrag av alla 4 socialförvaltningar samt förvaltningen för Funktionsstöd i Göteborg. Göteborgs stad Trafikkontoret, Göteborg Trafikkontoret ansvarar för ca 17 mil spårvagnsspår inkluderat c:a 240 växlar och 3300 kontaktledningsmaster inom Göteborgs stad.
Politisk makt avgör språkstatus

Förvaltningen för inköp och upphandling är Göteborgs Stads inköpscentral inom den gemensamma inköpsprocessen är kategoristyrning.

Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i arbetet kring Kategoristyrning och Spendanalys. Vi lär ut en beprövad metod i sju steg, du får med dig checklistor, tidplaner och verktyg för att själv genomföra Kategoristyrning och Spendanalys 2 dagar Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i arbetet kring Kategoristyrning och Spendanalys.
Manchester airport car hireDu är Göteborg. Tillsammans med drygt 55 000 kollegor skapar du en hållbar stad och hållbar arbetsplats. Förvaltningens arbete med ramavtalsupphandlingar och det strategiska inköpsarbetet med kategoristyrning kommer vara en annan, men mindre, del av din tjänst.

moms). Alvestas kommunkoncern i sin helhet ska involveras i en  Inköpsportföljer · Kategoristyrning på Coor · Att vara leverantör till Coor · Code of In English · Sweden · Denmark · Norway · Finland · Belgium. Göteborg  och bolag.


Ica hangmattan

2021-04-23

Göteborg Stads Leasing AB får i uppdrag att genomföra kategoristyrning i samverkan med stadens stora utförare för arbetsmaskiner och arbetsfordon med målet en fossilfri maskinpark samt se över möjligheterna till bättre samnyttjande mellan stadens verksamheter. En kategoriplan med tydliga mål ska tas fram under 2020. 4. E-post: asa.bergman@ink.goteborg.se Fastställande av Gemensam inköpsplan (Inköps- och upphandlingsnämndens plan för kategoristyrning i Göteborgs Stad) Förslag till beslut Inköp- och upphandlingsnämnden fastställer förslag till Gemensam inköpsplan (Inköps- och upphandlingsnämndens plan för kategoristyrning i Göteborgs Stad).

Anna och Robin från FMV berättar om hur kategoristyrning som arbetssätt leder till en bredare uppföljning, där avtalsuppföljning är en del. Detta tydliggörs i ett praktiskt exempel. Göteborg och Malmö, varje år genomför vi 300 konsultuppdrag och 150 …

synergier inom gemensamma inköp, kategoristyrning och leverantörsrelationer. Interim inköpschef, besparingsprojekt stora som små, implementering kategoristyrning, coachning inköpschefer och Göteborg, Västra Götalands län, Sweden. application for Category Intelligence Manager Special ICA Sverige in Göteborg, affärslogik ochkategoristyrning (categorymanagement). Publicerad: 2021-03-24; Ansök senast: 2021-04-14. Placering: Göteborg butik och arbetar strukturerat med kategoristyrning, inköp samt genomförande i butik.

Typiska uppdrag vi utför; Spendanalys, Besparingsprojekt, Inköpsstategi och Kategoristyrning. Göteborgs stad gör årligen inköp för cirka 23 miljarder kronor. Det är därför inte konstigt att politikerna beslutat om att man ska arbeta strategiskt med inköpsfrågor. För att kunna göra det fullt ut har staden inrättat en central funktion för inköpsanalys med uppgift att tillhandahålla analysstöd och underlag till arbetet med kategoristyrning. Plugga till inköpare i Göteborg - Jämför din utbildning nedan Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Inköp i Göteborg".